Print head

Domstolens vapen

Försvarsunderrättelsedomstolens vapen har utarbetats av Riksarkivet genom statsheraldikern Henrik Klackenberg och den heraldiske konstnären Vladimir A. Sagerlund.

logga

Domstolens vapen blasoneras enligt följande:

I blått fält en fackla överlagd med en balansvåg, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Print footer